Design4W3
info@design4w3.nl
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer
KvK V&T 08124369

 

Quality Last Longer

Degelijk Webdesign en High Quality Web Hosting

One Stop Web Services

 


Impressum

Copyright

Design4W3 heeft deze website ingericht ter ondersteuning van de werving van nieuwe opdrachten en als informatie voorziening aan iedere internet gebruiker in het algemeen en aan haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat elementen waarop de intellectuele eigendomsrechten bij Design4W3 rusten. Dit omvat alle mogelijke elementen van deze internetpagina's. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Design4W3 de op en via deze website aangeboden informatie, geheel of gedeeltelijk, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


Gebruiksbeperkingen

Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar Design4W3, mits deze naar de hoofdpagina gelinkt wordt.

Design4W3 behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen deeplinks direct naar bepaalde onderdelen van de deze website. Evenzo is een hyperlink niet toegestaan welke de website van Design4W3 weergeeft in een frame van een andere internetpagina.


Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Design4W3 website, met de daarop gepresenteerde informatie, zou kunnen aantasten.


Links naar andere sites

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Design4W3 liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Design4W3 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.


Aansprakelijkheid

Design4W3 kan de beschikbaarheid en juistheid van gegevens niet volledig garanderen. Design4W3 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan Design4W3's opzet of grove schuld.


Adres

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Design4W3
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer


Gegevens van het bedrijf

Post adres:

Design4W3
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer

Telefoon: 0570-652.185
Mobiel: 06-1324 14446

Design4W3 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08124369.


Realisatie, idee en vormgeving

Design4W3 - Web Design
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer
Logo valid CSS       Logo Valid HTML 4.01

Duidelijk, Transparant, Flexibel en Bedreven!


Cross-Browser en Multi-Browser Webdesign


Alle hosting pakketten hebben het meest geavanceerde en klant­vriendelijke control panel van Plesk


Uw site draait onder het Linux besturings­systeem, een garantie voor krachtig en probleemloos functioneren.


Uw site maakt gebruik van de Apache http server, de meest populaire web server.


PHP Hypertext Preprocessor, de krachtige server-side scripting taal bij uitstek.


MySQL, het meest populaire database programma


Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar
- Promoters -