Design4W3
info@design4w3.nl
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer
KvK V&T 08124369

 

Quality Last Longer

Degelijk Webdesign en High Quality Web Hosting

One Stop Web Services

 


Motivatie

De motivatie waardoor Design4W3 gedreven wordt kan als volgt worden samengevat:

Internet, het medium van het World Wide Web, alleen levert niet (of nauwelijks) geld op: het leveren van toegevoegde waarde is de sleutel tot het succes.

Internet is een niet meer weg te denken onderdeel van de bedrijfsvoering waarop men zich kan onderscheiden. Juist in het MKB, zal men door zich te onderscheiden van zijn concurrenten, een mogelijkheid hebben om te overleven. Vanzelfsprekend blijft daarnaast een juiste prijsstelling van het product of service belangrijk.

Men kan zich wel voorstellen, dat er nog meer eisen aan het concurrentievermogen van bedrijven gesteld worden omdat nu een vergelijking, bijvoorbeeld ten aanzien van prijs, makkelijker, sneller en betrouwbaarder kan plaatsvinden. Daarnaast ontstaat steeds meer aandacht voor internet als onderdeel van de klassieke vier p's (product, prijs, plaats, promotie).

De vraag is evenwel niet of internet een succes wordt,


Internet is reeds een succes!

Zoveel is wel duidelijk: internet op zich levert (een uitzonderling daargelaten) geen geld op. Het moet toegevoegde waarde voor de klant betekenen. Dat kan net zo belangrijk zijn als vriendelijk personeel in de winkel, goede advertenties of een groot assortiment.

Mits goed toegepast versterkt het de zaken waar het werkelijk om gaat, zoals de klantrelatie of het imago.


Deze motivatie is de driving force van Design4W3 en zij wil daar samen met U aan werken.

Logo valid CSS       Logo Valid HTML 4.01

Duidelijk, Transparant, Flexibel en Bedreven!


Cross-Browser en Multi-Browser Webdesign


Alle hosting pakketten hebben het meest geavanceerde en klant­vriendelijke control panel van Plesk


Uw site draait onder het Linux besturings­systeem, een garantie voor krachtig en probleemloos functioneren.


Uw site maakt gebruik van de Apache http server, de meest populaire web server.


PHP Hypertext Preprocessor, de krachtige server-side scripting taal bij uitstek.


MySQL, het meest populaire database programma


Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar
- Promoters -