Design4W3
info@design4w3.nl
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer
KvK V&T 08124369

 

Quality Last Longer

Degelijk Webdesign en High Quality Web Hosting

One Stop Web Services

 


Werkwijze Webdesign

Fasering

foto vrouw design4w3 toekomst

De werkwijze van Design4W3 kenmerkt zich door te kiezen voor een gefaseerde aanpak. Het klinkt misschien wat stoffig maar het blijkt noodzakelijk om op een aantal momenten in de ontwikkeling en realisatie van uw website, afstemming met elkaar te hebben. Dit is nodig om het uiteindelijke doel van website, zo scherp als mogelijk, voor ogen te blijven zien.


Afhankelijk van de complexheid van de website zal het aantal overleg momenten variëren. Als minimum zal er altijd de onderstaande 4, in wezen zeer verschillende fasen, worden toegepast.

Eerste Fase     Web Drafting icon goto
Tweede Fase     Web Construction icon goto
Derde Fase     Web Announcement icon goto
Vierde Fase     Web Mastering icon goto

Eerste Fase

Allereerst moet duidelijk worden wat u met de website wilt bereiken. Pas als dit duidelijk is, kan een richting bepaald worden hoe de website er uiteindelijk uit zal komen te zien. De eerste fase zal dan ook resulteren in een blauwdruk van uw website en de resultaten worden vastgelegd in een presentatie die samen met u zal worden besproken.

Deze eerste fase wordt Web Drafting genoemd. Het samenstellen van de Web Drafting Presentatie zal afhankelijk van de complexheid van de website in meerdere stappen plaatsvinden. Nadat overeenstemming is bereikt over de blauwdruk van de website kan de daadwerkelijke implementatie starten.

Tweede Fase

Tijdens de tweede fase zal de site daadwerkelijk geïmplementeerd worden en vorm worden gegeven aan de blauwdruk die vastgelegd is in de Web Drafting Presentatie. De activiteit tijdens deze fase zal Web Construction worden genoemd. Ook kan de klant indien gewenst en afhankelijk van de complexheid, de constructie van de website volgen via internet. Design4W3 heeft hiervoor web space gereserveerd die speciaal hiervoor wordt gebruikt.

Derde Fase

Tijdens de derde fase zal de website worden gepubliceerd en de promotie ervan starten. Hierbij moet worden gedacht aan vastleggen van een geschikte domeinnaam en het aanmelden van de website bij de zoekmachines (b.v. Google). Ook zullen er links (=verwijzing) op relevante startpagina's moeten worden doorgegeven.

De activiteit tijdens deze fase zal Web Announcement worden genoemd.

Vierde Fase

De vierde fase wordt aangeduid met Web Mastering en is zonder enige twijfel de belangrijkste fase. Indien deze activiteit geen of onvoldoende aandacht krijgt zullen uiteindelijk de inspanning en kosten van de eerste drie fases weggegooid geld zijn.


Belofte

Design4W3 zal er voor zorgen dat aan iedere fase de juiste proportie aandacht en sturing gegeven wordt zodat het beoogde doel van uw website bereikt wordt.

Logo valid CSS       Logo Valid HTML 4.01

Duidelijk, Transparant, Flexibel en Bedreven!


Cross-Browser en Multi-Browser Webdesign


Alle hosting pakketten hebben het meest geavanceerde en klant­vriendelijke control panel van Plesk


Uw site draait onder het Linux besturings­systeem, een garantie voor krachtig en probleemloos functioneren.


Uw site maakt gebruik van de Apache http server, de meest populaire web server.


PHP Hypertext Preprocessor, de krachtige server-side scripting taal bij uitstek.


MySQL, het meest populaire database programma


Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar
- Promoters -